CALENDAR FINANȚĂRI

DENUMIRE PROGRAM DATĂ LANSARE DATĂ LIMITĂ DEPUNERE PROIECT
         PROGRAME OPERAȚIONALE    
Programul Operațional Regional – POR
2.1 A MICROÎNTREPRINDERI 26.05.2016  

În perioada

27.07.2016, ora 12:00 –

27.01.2017, ora 12:00

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 25.03.2016, 16:00 În perioada 25.05.2016, ora 12:00, – 25.11.2016, ora 12:00
 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban  25.03.2016, 16:00  În perioada 25.05.2016, ora 12:00, – 25.11.2016, ora 12:00
 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale    15.03.2016 În perioada
16.05.2016, ora 10:00 – 16.11.2016, ora 10:00
6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 15.03.2016 În perioada
16.05.2016, ora 12:00 – 16.11.2016, ora 12:00
7.1. Investiţii în infrastructura de turism  01.04.2016 În perioada
01.06.2016, ora 12:00 – 02.12.2016, ora 12:00

2016 fonduri-europene.tv